top of page
t_fegyveres_vagyonor_12-11-43-36.jpg

Fegyveres vagyonőr

Fegyveres vagyonőrt keresünk a következő településre:

 • Győr

Fegyveres vagyonőri állás betöltéséhez szükséges feltételek:

Jogi feltételek:

 • minimum 18 életév betöltése

 • büntetlen és feddhetetlen előélet

 • magyar állampolgárság és belföldi állandó lakóhely

 • előírt hatósági vizsga megléte

 • fegyvervizsga megléte, érvényes orvosi, pszich. vizsgával

Fizikális képességek:

 • kifogástalan egészségi állapot, fizikailag jó kondíció

 • legalább általános jártasság az önvédelmi sportokban

 • rendezett magánélet, normális családi és baráti környezet

 • rendezett anyagi háttér

Mentális képességek:

 • fontos az átlagos intelligencia szint megléte

 • megosztott és koncentrált figyelem képessége

 • kreativitás (alkotó gondolkodás, problémamegoldó gondolkodás)

 • analógiás gondolkodás (a következetesség képessége)

 • átlagos szervezőképesség

Egyéb manuális követelmények:

 • reakcióképesség (anticipált és megnyúlt reakciók ne legyenek)

 • kézremegés (tremorszint) átlag alatti legyen

 • kézbiztonság és kézbiztosság

 • jó egyensúlyérzékelés

 • érzékelési funkciók megfelelő szintje: látás, hallás, szaglás, szintetikus érzékelés, stb.

Pszichés követelmények:

 • frusztrációs tolerancia (ne legyen feszültségtűrés zavara)

 • agresszió mentesség

 • empátiás készség

 • érzelmi stabilitás

 • neurotikusság-mentesség

 • pánikhelyzetben jó helyzetfelismerő képesség, reagábilitás

 • indulati életben stabilitás, kiszámíthatóság és flexibilitás

 • rigiditás (merevség) optimális mértéke

 • határozottság, dominancia igény

 • szorongás mentesség

 • felelősségtudat

 • szocializáltság, szociábilitás

 • precizitás, pontosság

 • fegyelmezettség, önkontroll képessége

 • helyzetfelismerési és döntési képesség

Speciális követelmények:

 • átlagos kommunikációs képesség

 • megfelelő ön- és emberismeret

 • normális színlátás (ne legyen színtévesztő)

 • szakmai tapasztalat

 • saját tulajdonú gépjármű

 • érvényes gépjárművezetői engedély

 • mobiltelefon

bottom of page