top of page
Business Meeting

Bankbizt. tanácsadás

Cégünk tevékenysége a pénzintézetek működésbiztonsági szolgáltatására terjed ki.

A biztonsági tevékenységek közé soroljuk a tervezési, szervezési, irányítási, végrehajtási és ellenőrzési feltételekről való intézményes gondoskodást, amely két további területre osztható:

Egyrészt a szolgáltató, valamint a pénzintézeti tevékenységet végző szervezet saját eszközeinek, érdekeinek, a kezelésében lévő idegen tulajdonú értékek és az alkalmazottak személyi tulajdonának és biztonságának védelmét jelenti.

Másrészt azonban az ügyfeleket a megbízó területén veszélyeztető, jogsértő magatartások megelőzését, elhárítását is a működésbiztonsági szolgáltatások közé soroljuk.

bottom of page